KİTAP KURTLARI HANGİ ESERLERİ SEÇTİ? NE OKUYORLAR?

KİTAP KURTLARI HANGİ ESERLERİ SEÇTİ? NE OKUYORLAR?

ABONE OL
23 Mart 2021 15:22
KİTAP KURTLARI HANGİ ESERLERİ SEÇTİ? NE OKUYORLAR?
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Kitap kurtları son dönemlerde hangi eserleri okuyor?
Sahaf Ethem Coşkun ile yazar Necip Tosun’dan bir kitap listesi. Ayrıca eğitimci yazarımız Memiş Okuyucu’nun Okuma seçkisini sizler için yayımlıyoruz…

1-Pozitivizmin Türkiye’ye Girişi Murtaza Korlaelçi
2-İslam Düşüncesi Tarihi (2-Cilt) Mian Şerif
3- Ali Ulvi Kurucu’nun Hatıraları – 5 Cilt
4- Yüzyılın Soykırımı- D. Mehmet DOĞAN
5-Füreya- Ayşe KULİN
6-İçe Kritik Bakış Mehmet AYDIN
7-Afrikalı Leo Emin MALOUF
8-Ama Hangi Atatürk Taha AKYOL
9- Sosyoloji ve Eğitim Doğan ERGÜN
10- Yeryüzünün Lenetlileri Frantz FANON
11-Aşk Estetiği Beşir Ayvazoğlu
12-Çöle İnen Nur- N.F.K
13- Mehmet Akif Nurettin TOPÇU
14-Türkçenin Sırları N. Sami BANARLI
15-Üsküp’ten Kosova’ya Yavuz Bülent BAKİLER
16- Eğitim Felsefesi Prof.Dr. Saffet BİLHAN
17-Hukuki İslamiyye ve Istilatı Fıkhiyye Kamusu(8 Cilt)-Ö.Nasuhi Bilmen
18- Eşref Saat Şevket RADO
19-Gün Olur Yüzyıl Uzar C. Aytmatov
20-Çanakkale Mahşeri Mehmet NİYAZİ
21-Bu Ülke, Jurnal Cemil MERİÇ
22-Suç ve Ceza DOSTOYEVİSKİ
23-Bir Bilim Adamının Romanı Oğuz ATAY
24-Osmancık Tarık BUĞRA
25-Çile- N.F.K
26-MONA ROZA Sezai KARAKOÇ
27-Aşk Risalesi Erdem BEYAZIT
28-Uzun Hikâye Mustafa KUTLU
29-Toparlanın Gitmiyoruz 1-2 İsmet ÖZEL
30-İnsan Ziyanlığı Mustafa HATİPLER
31-Nesillerin Ruhu Mehmet KAPLAN
32-Fahrettin Paşa ve Medine Müdaafası -Feridun KANDEMİR
33-Osmanlıca Türkçe Sözlük Ferid DEVELLİOĞLU
34-Doğan Büyük Türkçe Sözlük D.Mehmet DOĞAN
35-SAFAHAT – Mehmet Akif ERSOY
37-TEK ADAM(3 cilt), İKİNCİ ADAM(3Cilt),ENVER PAŞA(3 cilt) Şevket Süreyya AYDEMİR
39- Hatıralar – Cemal Paşa
40- Şeyh Efendinin Rüyasındaki Türkiye İsmail KARA
41-Metin Olmak Tümer METİN
42-Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor Arif Nihat ASYA
43-Saatleri Ayarlama Enstitüsü Ahmet Hamdi TANPINAR
44-Eğil Dağlar Yahya Kemal BEYATLI
45-Türkiye’de Beş Yıl Liman Von Sanders
46-Türkiye’nin Maarif Davası Nurettin TOPÇU
47-Yılların İzi Mahir İz
48-Kadirbeyoğlu Zeki Bey’in Hatıraları Haz:Kadir Mısıroğlu
49-Mithat Paşa ve Taif Mahkumları İsmail Hakkı Uzunçarşılı
50-Mithat ve Rüştü Paşaların Tevkiflerine Dair Vesikalar-İsmail Hakkı Uzunçarşılı
51-Mithat Paşa ve Yıldız Mahkemesi İsmail Hakkı Uzunçarşılı
52-Bir Darbenin Anatomisi Yılmaz ÖZTUNA
53-İstiklal Harbimiz Kazım KARABEKİR
54-Osmanlı Tarihi(10 Cilt) Yılmaz ÖZTUNA
55-İki Devrin Perde Arkası- Hüsamettin Ertürk’ün Anıları-Samih Nafiz Tansu
56-Ana Ben Ölmedim- Cemalettin Taşkıran
57-Hücre (k) Refik Özdek
58- Volga Kızıl Akarken Saadet Bektöre
59- Başımıza Gelenler Mehmet Arif Bey
60- Hocam Esat Sagay
61- Torosların Ehmeti Ahmet Fırat
62- Oryantalizm Edward Said
63- Abdullah Ziya Kozanoğlu Hilal Ve Haç
64-İslam’ın Dünya Görüşü Seyyid Kutup
65- Cihad ve Mücahit Bekir Başarıcı
66- Necit Çöllerinde Mehmet Akif Cemal Kutay
67-Gölgeleşen İzler ve Gölgede Kalan Bizler Kemal Yamak
68-Bir Kiraz Ağacı Olsaydım Semih Günver
69-Tarihi Sevdiren Adam-Ahmet Refik Altınay Muzaffer Gökman
70-Türkün Kara Kitabı Eşref Edip
71-Protestan Ahlâkı ve Kapitalizmin Ruhu Max Weber
72-Endülüs Tarihi Ziya Paşa
73- Bozkırdaki Çekirdek Kemal TAHİR
74-Tasmalı Çekirge İsmail Berduk Olgaçay
75-İslam Tarihi 18 cilt Asım Köksal
76-Temellerin Duruşması Ahmet Kabaklı
77-Bir Ceza Avukatının Anıları Faruk Erem
78-Riyazüssalihîn
79- Gençlerle Başbaşa Ali Fuat Başgil
80-Ago Paşa’nın Hatıratı Refik Halid Karay
81-Osmanlı Tarihinin Panoraması Reşat Ekrem Koçu
82-Millî Mücadele Hatıraları Ali Fuat Cebesoy
83-Mehmet Akif M.Ertuğrul Düzdağ
84-Tapu Sicil Muhafızının Anıları Hüsrev Hatemî
85-Garplılaşmanın Neresindeyiz ? Mümtaz Turhan
86-Hükümdar Machıavelli
87-İslam Ceza Hukuku Abdülkadir Udeh
88- Hilafet ve Saltanat Mevdudî
89- Şeriat’ten Laikliğe Sadık Albayrak
90-İslamî Tenkid Zihniyeti ve Hadis Tenkidinin Doğuşu-M.Said Hatiboğlu
91-Yaşasın Hatıralar Ergun Göze
92-Şahbaba Murat Bardakçı
93-Son Sadrazamlar İbnül Emin Mahmut Kemal İnal
94-On Yıl Savaş ve Sonrası Fahrettin Altay
95- Bitmeyen Savaş Halil Kut
96-1.Dünya Harbinde Suriye Hatıraları Ali Fuat Erden
97-Beş Şehir Ahmet Hamdi Tanpınar
98- İslam Dünyası Abdülreşit İbrahim
99-Bir Eski Zaman Efendisi İbnül Emin- Hüseyin Vassaf

Yukarıdaki Kitapları da Okuyup Bitirenler İçin,
Aşiyan Sahaf Ethem Coşkun’dan Bir Kitap Listesi(1):

MERAKLISINA :
[ Daha Önce paylaştığım listelerde olmayan değişik mevzularda , Kütüphanelerimizde olması gereken, muhtelif Kütüb-i Muteberenin Listesidir.]
1 – Tarih. I-II-III-IV T.T.Tedikik Cemiyeti – 1930-36
2 – Türkiye’de Çağdaşlaşma …… N. Berkes
3 – Modern Türkiye’nin Doğuşu ….. B. Lewis
4 – Uyanış Devrinde Tercümenin Rolü …. H.Ziya Ülken
5 – Türk Düşünce Tarihi … H.Z.Ülken
6 – Anadolu’da Türkler …. C. Cahen
7 – Bektaşilik Dibi Köşesi Astarı … Tevfik Oytan
8 – Uyur İdik Uyardılar … İrene Melikof
9 – Türk İdare Tarihi….. İlber Ortaylı
10 – İdare Hukuku…..3 cild olanı.. Sıddık Sami Onar
11 – Hukuk Tarihimizden İslam Hukuku… Sabri. Şakir Ansay
12 – İslam Ceza Hukuku….. Abdülkadir Udeh
13 – Türk Tarihi ve Hukuk …. Sadri Maksudi Arsal
14 – Moğol Kanunları … Curt Alıng, Çev. Coşkun Üçok
15 – Üç Sami Vaz’-ı Kanun [ Musa -Muhammed- Hamurabi ] A. Galanti
16 – Osm. İmparatorluğu’nun Tarihsel Coğrafyası … D.E.Pitche YKY . Yayını
17 – Eski Zamanda İstanbul Hayatı…. Balıkhane Nazırı Ali Bey
18 – Türkiye’de Zabıta -1947 … Halim Tevfik Alyot[ Ali Birinci Hoca’nın tashihiyle yeni basımı ]
19 – İbn-i Batuta Seyahatnamesi
20 – Evliya Çelebi seyahatnamesi
21 – İbn-i Fadlan Seyahatnamesi…. R. Şeşen
22 – Osmanlıda Adet Merasim ve Tabirleri… Abdülaziz Bey
23 – Türk Tiyatro Tarihi…. R.Ahmet Sevengil
24 – Türkiye İktisadi Tarihi M. Beli. Çev. M. Ziya
25 – Nasreddin Hoca …. Pertev Naili Boratav
26 – Felsefe Sözlüğü …. Volter
27 – Oryantalizm…. Edward Said
28 – Türk Edebiyatında Mazmunlar…. Ahmet Talat Onay.
29 – Balkanların Tarihi …. George Castellan
30 – Balkan Harbi Tarihi… Aram Andonyan
31 – Üss-i Zafer[ Yeniçeri Ocağının Kaldırılışı ] Şeyhizade Esad Efendi
32 – İran Mektupları…. Montesquieu
33 – Makalat … Şemsi Tebrizi
34 – Makalat- Vilayetname … Hacı Bektaş Veli
35 – Menakıb-ı Hünerveran [ Hattatların biyografileri ] Gelibollulu Ali
36 – İslam Tarihi….. Filibeli Ahmed Hilmi
37 – Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa… A.Cevdet Paşa
38 – Felsefe tarihi …… Karl Forlender
39 – Atatürk’ten Hatıralar … Hasan Rıza Soyak
40 – Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber…. Mazhar Müfid Kansu
41 – İki Devrin Perde Arkası…. Samih Nafiz Tansu
42 – İttihat ve terakki İçinde Dönenler ….Galip Vardar-Sahih Tansu
43 – Çağatay Uluçay Kitapları
44 – Ahmet Refik Altınay Kitapları
45 – Türk Ulusçuluğunun Doğuşu …. Uriel Heyd
46 – Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri … Yusuf Akçura
47 – Türkiye’de Sol Akımlar [ Sol’un 94 Yılı aynı Kitap ]… Aclan Sayılgan
48 – Türkiye’de Sosyalist ve Komünist Faaliyetler…. F. Tevetoğlu
49 – Kürdistan Kısa Tarihi …. E. cemil Paşa
50 – Cenupta Türkmen Oymakları… Alirıza Yalgın[ Yalkın ]
51 – Eski Anadolu Tarihi… F. Kınal
52 – Barışa Son Veren Barış … David Fromkin
53 – Filistin ve Şarkü’l Ürdün I-II Cild … Celal Tevfik karasapan
54 – Türk Filimleri Sözlüğü… Agah Özgüç
55 – Metin And Kitapları
56 – Türk Dili Tarihi…. Ahmet Caferoğlu
57 – Etimolojik Sözlükler
58 – Türk Musikisi Ansiklopedisi…. Yılamz Öztuna
59 – 20. Yüzyıl Türk Musikisi…. Mustafa Rona
60 – Türk Muzıkaları Tarihi…. Haydar Sanal
61 – Mukaddime-i İbn-i Haldun
62 – Endülüs Tarihi….. Ziya Paşa
63 – Osmanlı İmparatorluğun’da Paranın Tarihi … Şevket Pamuk
64 – Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir… Sureyya Faruqi
65 – Petrol Fırtınası… Raif Karadağ
66 – Bağdat Demiryolu Savaşı… Murat tarık Yüksel
67 – Osmanlıda Kentler ve Kentliler … Süreyya Faruqi
68 – Enderun Mektebi…. Ülker Akkutay
69 – Divan-ı Hümayun … Ahmet Mumcu
70 – Polonyalı Simeon’un Seyahatnamesi
71 – YakınDoğu Ticaret Tarihi… W. Heyd
72 – Müslümanlarda tarih Coğrafya yazıcılığı… Ramazan Şeşen
73 – Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri Kenan Akyüz
74 – Türk Şiir Bilgisi…. Ceme Dilçin
75 – Şiirde ve Halk Dilinde Atasözleri ve Deyimler… E.Kemal Eyüboğlu
76 – Sefine-i Evliya 5 cild …. Hüseyin Vassaf
77 – Reşehat Aynu’l Hayat [ Osmanlıca Taş basımı ]
78 – Osmanlıda Spor…. Atıf Kahraman
79 – Siyasi dernekler- II [ Sadece II. Cildi basılmıştır ]
80 – Mevzuatü’l Ulüm.I-II Cild Osmanlıca
81 – Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi… Enver Behnan Şapolyo
82 – Dürer ve Gurer..[ Osmanlıcası ] … Molla Husrev
83 – Mürşid-i Müteehhilin [ Her eve lazım ]
84 – Seyreyle Dünyayı… Evangelinos Misialidis[ Başucu Kitabı-Ağrı Kesici gibi]
85 – İktisat Fakültesi Dergisi Sayı-XI [ Fütüvvetnameler sayısı ]
86 – Namık Kemal …. Mitahat cemal
87 – Sancaktan Eyalete….. Metin Kunt
88 – Türk-İslam Hukuk Tarihi… Halil Cin-Ahmet Akgündüz
89 – Düzenin Yabancılaşması… İdris Küçüköemer
90 – Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi…. Orhan Kurmuş
91 – Osmanlı İmp. Sosyalist Hareketler… George Hauput-Poul Dumont
92 – Seyahatü’l Kübra…. Karçınzade
93 – Menazirü’l Avalim [Dünya Coğrafyası] …Aşık Mehmed
94 – İki Cihan Aresinde … Cemal Kafadar
95 – Patrona İsyanı… Münir Aktepe
96 – Anadolu’da Büyük İsyan
97 – İlmiye Salnamesi
98 – Tasavvuf tarihi…. Cavit Sunar
99 – Melamilik Bektaşilik… Cavit Sunar
100 – Abdülhamid-i Sani ve Devr-i Saltanatı 3 Cild. O.Nuri -Ahmet Refik
101 – Rusya’da ve Avrupa’da Oryantalizm…. V.V. Barthold
102 – Türkili Türkistan Yakın Tarihi – Z. Velidi Toğan
103 – Z.Velidi Toğan[ Doğan ] Hatırlar.
104 – Türkiye’de Siyasal Partiler – Tarık Zafer Tunaya

Ethem Coşkun’dan:

MERAKLISINA(2):

(Normal bir kütüphanede bulunması gereken BİYOGRAFİ LİTERATÜRÜ)

1-Son Sadrazamlar (İ. Mahmut Kemal İnal)

2-Son Asır Türk Musikişinasları Hoş Sada (İ…. Mahmut Kemal İnal)
3-Sicilli Osmanî (Süreyya Bey)
4-Osmanlı Müellifleri (Bursalı Mehmet Tahir)
5-Harput Yollarında (İshak Sungurbey)
6-Tezkireler (Fatin-Sehi-Latifi-Kınalızade)
7-Şakayık-ı Numaniye (Mecdi-Atayi)
8-Meşahirün Nisa
9-Vefayatü’l Ayan İbn-i Halikan
10-Tabakat -Arapça- (İbn-i Saad)
11-Keşfu’z Zünun (Katip Çelebi) Zeylleriyle beraber (Bağdatlı İsmail Paşa)
12-Son Sadrazamlar ve Başvekiller (Mehmed Zeki Pakalın)
13-Türkiye’de Kim Kimdir (Nebioğlu)
14-Son Hattatlar (İ. Mahmut Kemal İnal)
15-Teracim-i Ahval Ansiklopedisi -3 Cilt- (Mehmed Zeki)
16-İslam Ansiklopedisi (MEB)
17-İslam Ansiklopedisi (Diyanet İşleri Başkanlığı)
18-Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi
19-Tuhfe-i Hattatin (Müstakimzade)
20-Hat ve Hattatin
21-Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri (Babinger)
22-İslamda Tarih ve Müverrihler (Ş. Günaltay)
23-Alimler ve Sanatkarlar (A. Refik)
24-Kamus-ül Alam (Ş. Sami)
25 – Hoş Sada -Son Asır Türk Musikişinasları…. İbnül Emin.M.K.İnal
25 – Hadikatü’l Vüzera
26 – Sefinetü’r Rüesâ
27 – Sefine-i Nefise Mevleviyan
28 – Semahane-i Edeb [ Sefine’nin Muhtasarı ]
29 – Gülbin-i Hanan [ Kırım Hanlarının Biyografileri ]
30 – Menakıbu’l Arifin [ Ahmet Eflaki Dede ]

İşte Necip Tosun’un 99 romanı. Bu listeye bakınca hakkı teslim etmek için harcanan yoğun emeği fark edeceksiniz. Listenin 1970 doğumlulara kadar gelindiğini de hatırlatalım.

Necip Tosun’un Listesi: 99 TÜRK ROMANI

 1. Nâmık Kemal (1840-1888), İntibah
 2. Ahmet Mithat (1844-1912), Felâtun Bey ile Rakım Efendi
 3. Recâizâde Mahmut Ekrem (1847-1914), Araba Sevdası
 4. Şemseddin Sami (1850-1904), Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
 5. Mizancı Murad (1854-1917), Turfanda mı Turfa mı?
 6. Samipaşazâde Sezai (1859-1936), Sergüzeşt
 7. Nabizâde Nâzım (1862-1893), Zehra
 8. Fatma Aliye (1862-1936), Udi
 9. Filibeli Ahmet Hilmi (1865-1914), A’mâk-ı Hayâl
 10. Hüseyin Rahmi Gürpınar (1864-1944), Mürebbiye
 11. Ebubekir Hâzım Tepeyran (1864-1947), Küçük Paşa
 12. Halit Ziya Uşaklıgil (1866-1945), Aşk-ı Memnu
 13. Mehmet Rauf (1875-1931), Eylül
 14. Safvet Nezihi (1871-1939), Zavallı Necdet
 15. Halide Edip Adıvar (1882-1964), Sinekli Bakkal
 16. Memduh Şevket Esendal (1883-1952), Ayaşlı ve Kiracıları
 17. Ömer Seyfettin (1884-1920), Efruz Bey
 18. Mithat Cemal Kuntay (1885-1956), Üç İstanbul
 19. Aka Gündüz (1886-1958), Dikmen Yıldızı
 20. Ercüment Ekrem Talu (1886-1956), Sabir Efendi’nin Gelini
 21. Abdülhak Şinasi Hisar (1887-1963), Fahim Bey ve Biz
 22. Refik Halit Karay (1888-1965), Sürgün
 23. Reşat Nuri Güntekin (1889-1956), Çalıkuşu
 24. Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974), Yaban
 25. Osman Cemal Kaygılı (1890-1945), Çingeneler
 26. Halikarnas Balıkçısı (1890-1973), Aganta Burina Burinata
 27. Selahattin Enis (1892-1942), Zaniyeler
 28. Mahmut Yesari (1895-1945), Çulluk
 29. Nahit Sırrı Örik (1895-1960), Kıskanmak
 30. Sadri Ertem (1898-1943), Çıkrıklar Durunca
 31. Peyami Safa (1899-1961), Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
 32. Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962), Saatleri Ayarlama Enstitüsü
 33. Halide Nusret Zorlutuna (1901-1984), Sisli Geceler
 34. Safiye Erol (1902-1964), Ciğerdelen
 35. Suat Derviş (1903-1972), Kara Kitap
 36. Sâmiha Ayverdi (1905-1993), İbrahim Efendi Konağı
 37. Sabahattin Ali (1907-1948), Kuyucaklı Yusuf
 38. Hasan İzzettin Dinamo (1909-1989), Kutsal İsyan
 39. Kemal Tahir (1910-1973), Yorgun Savaşçı
 40. Kemal Bilbaşar (1910-1983), Denizin Çağırışı
 41. Orhan Kemal (1914-1970), Bereketli Topraklar Üzerinde
 42. Oktay Rifat (1914-1988), Bir Kadının Penceresinden
 43. Peride Celal (1915), Kurtlar
 44. Samim Kocagöz (1916-1993), İzmir’in İçinde
 45. Tarık Buğra (1918-1994), Küçük Ağa
 46. Cengiz Dağcı (1919-2011), Korkunç Yıllar
 47. Vedat Türkali (d.1919), Birgün Tek Başına
 48. Yusuf Atılgan (1921-1989), Anayurt Oteli
 49. Necati Cumalı (1921-2001), Tütün Zamanı

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
rk
rk

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.